399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Software
  • Phần mềm SEO Master-Hướng dẫn SEO Doctor

Phần mềm SEO Master-Hướng dẫn SEO Doctor

Chào các bạn lần trước mình có giới thiệu tính năng Rank Checker của phần mềm SEO Master, để tiếp tục seri này mình xin giới thiệu tiếp chức năng thứ hai của phần mềm SEO Master đó là chức năng SEO Doctor.Các bạn chạy phần mềm SEO Master lên rồi vào phần SEO Doctor:

Trong đó, bạn nhập:

(1): từ khóa cần đánh giá

(2): địa chỉ url cần seo với từ khóa đánh giá bên trên, chú ý bạn có thể chọn trang chủ hay bất kỳ trang con nào.

(3): chọn Kiểm tra

Sau khi phần mềm kiểm tra xong thì sẽ đưa cho bạn các thông số như:

- Title: số lần lặp từ khóa trong thẻ title

- Meta Description: số lần lặp từ khóa trong thẻ meta description

- H1, H2, B, Alt Img cũng tương tự như vậy.

Sau quá trình phần mềm chạy xong thì ta cần quan tâm đến 2 thông số quan trọng đó là:

(4): Tổng điểm % trên 100%

(5): Số lần xuất hiện từ khóa trên trang

Nếu điểm % của bạn thấp thì bạn cần kiểm tra các thông số mà phần mềm đưa ra phía dưới để cải thiện số điểm % đó.

Trên đây là giới thiệu về chức năng SEO Doctor của phần mềm SEO Master, bài viết tiếp theo tôi xin giới thiệu chức năng Auto Hit tự động kiếm visit cũng trong gói phần mềm SEO Master này.

Xin cám ơn!