399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Software
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Sendblaster 2.0 để gửi email hàng loạt

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Sendblaster 2.0 để gửi email hàng loạt

Giải nén và chạy File Setup và để cho phần mềm tự cài. Để Crack phần mềm bạn chạy File Huongdan.txt và làm theo 2 bước:    Bước 1: Mở file hosts thuộc đường dẫn:

C:WINDOWSsystem32driversetc

Thêm 2 dòng sau vào phía dưới:

    Bước 2: Cài đặt và sử dụng serial:

E-mail:  joker@p4friend.com

License code: 2534-7CAE-7485-7883-745B

Chạy phần mềm và bạn sẽ làm lượt lượt các bước sau để gửi một chiến dịch Email Marketing:

    Bước 1: Tạo danh sách khách hàng.

huong dan phan mem sendblaster

- Tạo nhóm danh sách Data khách hàng. Ở đây tôi tạo nhóm là Data khach hang seo.edu.vn

- Nhập danh sách khách hàng. Bạn có thể nhập từng người hoặc là chọn một Data đã có sẵn và Import vào. Ở đây tôi chọn cách 2 import một file Data khach hang seo.txt vào, bạn Click vào Import/chọn Data khach hang seo.edu.vn/import/chọn đường dẫn đến file có sẵn và chọn Next là xong.

//chú ý: ở đây bạn chọn định dạng Format: Free

    Bước 2: Tạo Email

huong dan phan mem sendblaster

Bạn Click vào Compose message bạn điền đầy đủ các thông tin sau:

(1) Subject: Tiêu đề của Email người dùng sẽ nhìn thấy, chú ý viết tiếng việt không dấu.

(2) Charset: Chọn Unicode (UTF)

(3) Google Analytics: cho phép bạn có thể thống kê, theo dõi bằng Google Analytics

(4) Link đăng ký chiến dịch Email này với Google Analytics

huong dan phan mem sendblaster

    Bước 3: Gửi Email

Bước này là cấu hình để gửi email, các bạn chú ý làm chính xác:

huong dan sendblaster 4

(1) Chọn danh sách khách hàng

(2) Chọn Use SMTP server  điền:

- SMTP server: smtp.gmail.com

- Port: 465

- SSL: tích chọn

- Username: điền email

- Password: điền mật khẩu

(3) Advanced settings:

- Pause between message: 10 s

- Exta: tích chọn Delivery Notification và High Priority

(4) thông báo thành công khi Click vào Connection test.

Đã cấu hình xong bây giờ bạn Click vào phần Send để phần mềm tự động gửi.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng để lại phần commnet tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian nhanh nhất.