Giao thương

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Xe đẩy hàng thông mình giúp ích cho khách hàng

Xe đẩy hàng thông mình giúp ích cho khách hàng

Bằng cách sử dụng những kỹ thuật công nghệ, những chiếc xe đẩy hàng thông minh trong siêu thị sẽ nhanh chóng được sử dụng phổ biến bởi tính tiện ích của nó với khách hàng. Điều này sẽ cho khách hàng một trải nghiệm thú vị khi đi siêu thị.

Kinh doanh xe đẩy hàng

Đi siêu thị thì người bạn đồng hành của bạn luôn luôn là một chiếc xe đẩy hàng. Và đặc biệt hơn khi chiếc xe đẩy hàng này sẽ giúp bạn được việc hơn mọi khi bằng cách biến nó thành một chiếc xe đẩy hang thông minh.

Xe đẩy hàng thông minh là loại xe đẩy hàng gì ?

Xe đẩy hàng thông minh là chiếc xe đẩy hàng siêu thị bình thường với chức năng chở hàng nhưng được thiết kế đặc biệt khi gắng những thiết bị điện tử. Những chiếc xe này sẽ có một hệ thống màng hình mà bộ nhớ ghi rõ mã vạch riêng của khách hàng. Xe đẩy hàng siêu thị thông minh sẽ thống kê và phân tích những mặt hàng mà bạn mua, đưa ra cho bạn những lời khuyên về việc mua hàng, chỉ cho bạn vị trí bạn cần tìm mua, báo cho bạn biết bạn đang mua thiếu mặt hàng gì nếu đã liệt kê từ trước, báo cho bạn biết những mặt hàng được khuyến mãi trong ngày, báo cho bạn biết những sản phẩm nào sắp hết hoặc đang hết hàng.

Đặc biệt một số loại xe đẩy hàng siêu thị thông minh còn có chức năng tự động đi theo khách hàng mà không cần đẩy, tự về lại vi trí lấy xe đẩy hàng nếu như trên xe không có hàng và không có ai sử dụng trong vòng 15p hay bao nhiêu phú tuỳ siêu thị cài đặc.