Giao thương

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghệ
  • Xe đẩy hàng siêu thị tự động theo khách hàng

Xe đẩy hàng siêu thị tự động theo khách hàng

Nếu trước đây bạn phải đi tìm vị trí xe đẩy hàng trong siêu thị hay phải trả chúng về lại vị trí cũ khi mua xong thì giờ đây những chiếc xe đẩy hàng siêu thị thông minh sẽ tự động làm những việc đó mà bạn không cần làm gì cả.

Kinh doanh xe đẩy hàng

Bằng một hệ thống định vị và cảm ứng, những chiếc xe đẩy hàng thông minh trong siêu thị đang nằm trong vị trí chờ khác hàng tự động chạy tới khách hàng kích hoạt chức năng lấy xe đẩy hàng. Chiếc xe đẩy hàng này sẽ luôn đi theo khách hàng cho tới khi khách hàng ra khỏi vị tri thanh toán tiền. Tại đậy, bộ phận cảm ứng từ vị trí rời khỏi siêu thị sẽ kích hoạt và chiếc xe đẩy hàng thông minh sẽ quay lại về vị trí giữ xe nếu hết hàng hoặc tới nhân viên trong siêu thị nếu còn hàng.

Đây chỉ là một ứng dụng nhỏ của xe đẩy hàng siêu thị thông minh mà thôi. Điều quan trọng hơn hết là ở trên những chiếc xe đẩy hang ngày là một chiếc máy tính có khả năng ghi nhớ lịch sử mua sắm của khách hàng, có thể báo cho khách hàng biết trước đây khách hàng đã mua món hàng ngày rồi, nên việc mua tiếp mặt hàng này có thể là do quên. Hay nó sẽ ghi nhớ những món hàng mà khách hàng đã xác định mua từ trước, nhờ thế mà khách hàng không còn lo sợ việc mua thiếu và phải vào siêu thị lại thêm một lần nữa.