Trang chủ » VNR: Dự chi 242 tỷ đồng trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

VNR: Dự chi 242 tỷ đồng trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

(Ngày đăng: 05-06-2015 09:46:31)
Cổ tức năm 2014 của VNR sẽ được chi trả vào ngày 30/7/2015 với tỷ lệ 15%.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa công bố thông tin về việc Tổng công ty Cổ phần tái Bảo hiểm quốc gia Việt nam (VNR) đăng ký ngày 18/6 – ngày chốt quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng) và thực hiện chi trả ngày 30/7/2015.

Hiện tại, VNR có 161.324.234 cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với việc Tổng công ty sẽ chi khoảng 242 tỷ đồng tiền mặt chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông.

Cơ cấu cổ đông, hiện Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đang là cổ đông lớn nhất của VNR với tỷ lệ sở hữu 32,79%, tương đương với việc đơn vị này sẽ nhận về 79,35 tỷ đồng tiền cổ tức. Sau SCIC là quỹ đầu tư Swiss Reinsurance Company với tỷ lệ sở hữu 20,31%. Tập đoàn Bảo Việt (BVH) hiện đang sở hữu 7,46% số lượng cổ phần của VNR.

Năm 2013, VNR báo lãi sau thuế 298,3 tỷ  đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 20% và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:3.

Nguồn:
Tag: