Giao thương

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Vì sao trung tâm kiểm định lại được tin tưởng hơn công ty kiểm định?

Vì sao trung tâm kiểm định lại được tin tưởng hơn công ty kiểm định?

Hiện nay có hai tổ chức thực hiện việc kiểm định đó là công ty kiểm định và trung tâm kiểm định. Nhưng dường như trung tâm kiểm định chiếm được sự tin tưởng hơn so với công ty kiểm định. Vì sao lại như vậy.

Lý do đầu tiên có lẽ là do nguồn gốc của hai loại hình này. Trung tâm kiểm định do nhà nước lập ra và vận hành còn công ty kiểm định là do cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ kiểm định. Ở Việt Nam, các công ty của nhà nước thường được tin tưởng và ưu tiên hơn so với các công ty cá nhân. Việc này đã diễn ra từ thời bao cấp đến bấy giờ nên nhiều khi chất lượng dịch vụ là như nhau nhưng trung tâm kiểm định vẫn được ưu tiên hơn một bậc so với công ty kiểm định.

Thứ hai, do một số công ty kiểm định nhỏ làm việc không chuyên nghiệp và gây nhiều rắc rối trong việc kiểm định nên người có nhu cầu sau khi thực hiện kiểm định mất niềm tin đối với các công ty kiểm định này. Việc này gây ảnh hưởng khá lớn tới những công ty thực hiện đúng theo quy trình kiểm định và có chất lượng tốt. Nhưng do tâm lý của mọi người là công ty này làm không tốt thì công ty khác cũng như vậy.

Thứ ba là về giá cả. Giá cả cho việc kiểm định được đưa ra ở một mức theo quy định. Nhưng do muốn có lợi nhuận cao, một số công ty kiểm định thực hiện đẩy giá sát ngoặc ngang với mức giá tối đa nên lượng khách hàng giảm sút. Còn đối với các trung tâm kiểm định, mức giá họ đưa ra khá thấp cùng với việc ít điều chỉnh giá nên tạo được sự an tâm của người có thiết bị cần kiểm định.

Một lý do nữa là do thái độ phục vụ. Việc này chỉ xảy ra ở một số công ty quản lý về nhân viên không tốt, dẫn đến thái độ phục vụ quá tệ nên gây bức xúc cho người có thiết bị kiểm định. Còn hiện nay hầu hết các công ty đã thắt chặt hơn về thái độ làm việc của nhân viên.