Giao thương

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Vì sao các hàng hoá vận chuyển thường không đến đúng hẹn?

Vì sao các hàng hoá vận chuyển thường không đến đúng hẹn?

Dù đã lựa chọn hình thức chuyển phát nhanh đi Malaysia rồi tuy nhiên thời gian chuyển phát nhanh đi sang nước này cũng thường được vận chuyển hàng hoá khá chậm, và không biết vì sao hàng hoá có thể đến chậm như vậy dù trong hợp đồng đã ghi rõ thời gian.

Hầu hết hàng hoá vận chuyển không đến đúng hẹn thường khiến người sử dụng cảm thấy mệt mỏi thậm chí không muốn sử dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh đi Malaysia cho những hàng hoá sang đất nước này nữa, dù đã sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh cho những hàng hoá cấp tốc tuy nhiên thời gian vận chuyển hàng hoá cũng thường được vận chuyển khá muộn so với quy định, việc chậm trễ như vậy đối vơi cá nhân thì có thể được thông cảm nhưng đối với các doanh nghiệp có thể gây ra những tổn thất không hề nhẹ.

Không phải sử dụng chuyển phát nhanh lúc nào cũng có thể đến đúng hẹn cả có nhiều nguyên nhân có thể làm chi hàng hoá không thể vận chuyển theo đúng thời hạn được, cho nên khi sử dụng các dịch vụ vận chuyển chúng ta cũng nên biết để có thể thông cảm cho nhau và lựa chọn cho thích hợp. Nếu thời gian vận chuyển hàng hoá của bạn nằm trong khoảng thời gian có bão hoặc sấm chớm quá nhiều… thì đa phần các phương tiện vận chuyển nào cũng không thể nhận vận chuyển trong thời gian như vậy được, việc vận chuyển trong thời tiết như vậy không chỉ ảnh hưởng đến hàng hoá không thôi mà nó cũng ảnh hưởng  đến con người nữa. Do vậy với nguyên nhân khách qua như vậy thì hàng hoá được vận chuyển đến trễ là điều có thể xảy ra.

Ngoài sự tác động của thiên nhiên mang lại thì cũng có những yếu tố con người trong việc làm cho hàng hoá đến chậm như không ghi đúng địa chỉ, vận chuyển thiếu hàng hoá… cũng làm cho hàng hoá không được vận chuyển đúng thời hạn đã ghi trên hợp đồng, tuy nhiên việc vận chuyển chậm hàng hoá như vậy cũng chỉ là những trường hợp ít và ngoại lệ mà thôi thông thường phần lớn các hàng hoá vận chuyển nhanh đều đến đúng hẹn đã giao cả.