Giao thương

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Chào chuyên mục tư vấn của Kế toàn Sài Gòn, tôi có nghe nhiều người nói đến doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. Điều này làm tôi thắc mắc và tôi muốn biết với công ty tư nhân thì như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

 

Trả lời:

Cảm ơn câu hỏi mà một bạn đã gửi đến chuyên mục tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp mà bạn đã nói đến như trên đó, luật pháp nước ta cũng có giải thích khá cụ thể về khoản này. Và sau đây, chúng tôi cũng sẽ giúp bạn có được lời giải đáp ở ngay bên dưới này.

Trước tiên ta cần hiểu tư cách pháp nhân là gì. Một tổ chức nào đó có tư cách pháp nhân tức là có thể tự mình đứng riêng và không dính dáng đến cá nhân là chủ sở hữu hay điều hành nó. Cụ thể hơn với doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, tức là chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp đó là hai cá thể hoàn toàn tách biệt nhau. Với một doanh nghiệp như vậy, cá nhân là chủ sở hữu hoặc thành viên trong đó sẽ chỉ có trách nhiệm hữu hạn.

Tức là sau khi thành lập doanh nghiệp và hoạt động có rủi ro, thiệt hay và phải gánh chịu một khoản nợ nào đó, lúc này chủ doanh nghiệp và thành viên sẽ chỉ chịu trách nhiệm với số vốn mà mình đã đầu tư vào trong đó, và không ảnh hưởng đến tài sản bên ngoài.

Còn với doanh nghiệp tư nhân, nó hoàn toàn không có tư cách pháp nhân, bởi trách nhiệm của chủ doanh nghiệp là vô hạn, mọi hoạt động của doanh nghiệp và tài sản của chủ sở hữu đó là một. Điều này có nghĩa là khi doanh nghiệp có vấn đề gì đó, cá nhân là chủ doanh nghiệp sẽ phải dùng toàn bộ tài sản mà mình đang có để thực hiện việc chi trả.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân dù không có tính an toàn cao, tuy nhiên khi tính thuế thì chỉ là thuế thu nhập của chủ doanh nghiệp chứ không phải của doanh nghiệp đó, do vậy mà rất nhiều người thường lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để hoạt động kinh doanh.