Giao thương

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Người nước ngoài thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam ngày càng nhiều, đây là cơ hội mở cho nền kinh tế nước ta phát triển cũng như tạo nhiều cơ hội việc làm.

Liên quan đến vấn đề người nước ngoài thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam chúng tôi nhận được một câu hỏi hay và muốn cùng đưa ra cho những ai quan tâm vấn đề này được biết, qua đó trau dồi thêm vốn kiến thức về việc thành lập doanh nghiệp trong tương lai của mình.

Câu hỏi như sau: Nếu công ty do người nước ngoài thành lập (100% vốn nước ngoài), thì điều kiện thành lập như thế nào?

Vậy chúng tôi xin trả lời câu hỏi này:

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Cơ quan cấp phép sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

- Với những ngành nghề mà bạn nêu ra ở trên, hiện nay nhà đầu tư nước ngoài có thể đăng ký đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

- Để được kinh doanh ngành hàng nêu trên, nhà đầu tư sẽ xin cấp phép quyền nhập khẩu và quyền phân phối tùy theo nhu cầu của mình 

- Về thủ tục thành lập: Công ty có chức năng phân phối phải được Bộ Công thương phê duyệt thì cơ quan cấp phép mới cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Vậyngười nước ngoài thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là điều có thể, tuy nhiên thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tương đối khó về việc chuẩn bị hồ sơ, nên doanh nghiệp có thể chọn các hình thức tư vấn có lợi cho mình từ dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.