Trang chủ » Làm thể nào để có thể thành lập doanh nghiệp chuyển phát nhanh

Làm thể nào để có thể thành lập doanh nghiệp chuyển phát nhanh

(Ngày đăng: 04-08-2016 10:40:19)
Khi nền kinh tế bắt đầu xu hướng hội nhập hoá thì hàng hoá cũng được sản xuất nhiều hơn để có thể cung cấp hàng hoá sang nước khác người ta thường sử dụng chuyển phát nhanh là chủ yếu.

 

Hàng hoá vận chuyển phát nhanh hiện nay khá đa dạng không chỉ các doanh nghiệp mới có thể chuyển phát nhanh được mà các cá nhân cũng sử dụng chuyển phát nhanh khá nhiều, với khoảng cách địa lý khá xa và nhu cầu vận chuyển hàng hoá nhanh nên người ta đều thông qua việc sử dụng chuyển phát nhanh là nhiều. Các tuyến đường chuyển phát nhanh hiện nay không chỉ phát triển trong nước mà quốc tế cũng được phát triển không kém.

Nắm bắt được nhu cầu vận chuyển hàng hoá đi phát nhanh hiện nay khá nhiều thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển phát nhanh cũng phát triển theo, vậy làm thế nào để có thể thành lập doanh nghiệp chuyển phát nhanh như vậy. Để thành lập doanh nghiệp chuyển phát nhanh như vậy chúng ta chỉ cần chuẩn bị những thủ tục sau là được.

Chúng ta chỉ cần chuẩn bị giấy đề nghi giấy phép bưu chính, phương án kinh doanh, bảng giá cước vận chuyển hàng hoá, bản sao chứng nhận đăng kí kinh doanh, tiêu chuẩn chất lượng về dịch vụ bưu chính, những quy định về mức bồi thường thiệt hại, hay khiếu  nại của khách hàng…

Làm thể nào để có thể thành lập doanh nghiệp chuyển phát nhanh

, đồng thời việc chuyển phát nhanh trong tỉnh hay nội địa phải có mức vốn tối thiểu là 2 tỷ đồng và quốc tế là 5 tỷ đồng.

Cho nên khi xác định thành lập doanh nghiệp này chúng ta cũng chỉ cần tuân thủ những thủ tục hồ sơ trong việc phát triển, đồng thời phải có mức vốn tài chính theo đúng quy định pháp luật mới có thể thành lập được. Đồng thời ta cũng nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp trước khi thực hiện việc thành lập doanh nghiệp chuyển phát nhanh hiện nay khá đơn giản để có thể thực hiện 1 cách nhanh nhất chúng ta có thể thông qua các thành lập doanh nghiệp để sử dụng. Vì các dịch vụ này có thể thay mặt người đại diện pháp luật lo mọi thủ tục hồ sơ trong việc thành lập doanh nghiệp.

Nguồn:
Tag: