Giao thương

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Không chỉ con người ghét chuột mà chó cũng ghét

Không chỉ con người ghét chuột mà chó cũng ghét

Chuột là loại động vật khá thông minh, chuyên đi phá hoại tàn sản và đồ vật. Không những thế việc sống chung với chuột đồng nghĩa là hằng ngày phải nghe những tiếng kêu khó chịu của chúng. Từ thề có thuốc diệt chuột Storm chuột trở nên sợ hãi hơn.

Là một con chó trung thành sống ở đây cũng đã lâu, tôi phải chứng kiến bao nhiêu lần lũ chuột khốn kiếp kia phá nhà. Mặc dù từ truyền kiếp tới bây giờ loài chó chúng tôi không có thâm thù gì với chuột nhưng tôi thật sự rất ghét nó.

Mẹ đẻ lứa tôi là năm anh em, vài ngày sau chúng tôi mở mắt cô chủ dọn chúng tôi ra góc bếp riêng còn mẹ tôi riêng một chỗ không nhỡ đêm bọn trộm lẻn vào bắt mất mẹ tôi . Đó cũng bắt đầu những đêm khó chịu của mấy đừa chó con chúng tôi . Cứ đêm đêm lại có tiếng chít chít ngứa tai mà lũ chuột gọi nhau , kêu gì mà cứ kêu mãi không ai ngủ được . Bọn chuột nhảy nhót hát múa chè chén khắp nơi , chúng hè nhau khiêng đồ từ trong bếp ra đánh chén , thế thì thôi đi cũng chả liên quan ấy thế mà chúng lại còn xơi luôn cả cơm của chúng tôi . Mấy đứa tôi ức lắm mà mình bé không làm gì được chúng thì đông mà có nhiều con trông táo tợn với mấy cái răng dài nhọn hoắt cứ hằm hè nhìn chúng tôi .

 Thấy nhà chiều chuột quá cô chủ tôi vài hôm sau đi mua hẳn hai túi thuốc diệt chuột, phen này chúng may chết chăc rồi chuột ơi . Mẹ bảo đấy là thuốc diệt chuột storm , chỉ vài ngày sau là lũ chuột ấy chết hết . Tôi thấy cô chủ rải thuốc diệt trong bếp và trên mấy thanh gác , đúng ngay chỗ bọn chuột hay tụ tập . Tối hôm đây , như thường lệ bọn chúng lại hè nhau đánh chén , vớ được thuốc cứ tưởng của ngon mà ăn nhiệt tình , đánh đời , thấy thế tôi hả hê lắm , mấy anh em tôi nhìn nhau cười tủm rồi nằm im giả bộ làm thinh không biết . Chúng bắt đầu đau bụng ghê gắm vào hôm sau , co nào con nấy quắt quéo chạy đi tìm nước vừa chạy vừa kêu đau , đáng đời chúng nó , không làm mà còn cứ đòi ăn cơ . Dăm ba hôm sau chúng lăn ra chết gần bờ ao . Anh em tôi phấn khởi hoan hô rối rít cái góc bếp luôn .

Từ đó về sau biết thuốc diệt chuột này tốt cô chủ tôi lúc nào cũng để sẵn trong nhà thấy con chuột nào là hạ ngay . Mấy con chuột ấy đừng mơ thò chân vào nhà này làm phiền người khác nữa nhé .