Giao thương

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Khi thành lập doanh nghiệp phải nộp thuế ra sao?

Khi thành lập doanh nghiệp phải nộp thuế ra sao?

Luật Thuế thu nhập Việt Nam có quy định về việc các doanh nghiệp cần phải nộp thuế khi thành lập doanh nghiệp. Vậy việc nộp thuế sẽ được quy định như thế nào giữa các doanh nghiệp.

 

Quy định pháp luật có trình bày rõ những yêu cầu và điều kiện trong quá trình nộp thuế khi thành lập doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp có loại hình tổ chức kinh doanh khác nhau, môi trường hoạt động khác nhau, mục đích hoạt động khác nhau đều phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế doanh nghiệp.

Cụ thể:

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật pháp Việt Nam, đủ yêu cầu thành lập đều phải nộp thuế theo quy định (cả thuế phát sinh trong nước và thuế ngoài nước có liên quan).

Doanh nghiệp nước ngoài đang thường trú tại Việt Nam, đảm bảo đủ điều kiện trong kinh doanh, tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam về đăng kí kinh doanh đều phải nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ quan thường trú tại nước ngoài và có văn phòng đại diện tại Việt Nam đều phải tiến hành nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mức thuế theo đó được tính theo doanh thu bán hàng, tiền gia công, cung ứng, trợ giá. Doanh thu này được tính bằng đồng Việt Nam. Nếu doanh nghiệp nước ngoài đăng kí kinh doanh tại Việt Nam thì phải quy đổi mệnh giá qua đồng Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp hoạt động phi lợi nhuận, phục vụ lợi ích cộng đồng thì sẽ được hưởng chính sách miễn giảm thuế từ nhà nước. Đây là một trong những chính sách quan trọng, đảm bảo môi trường hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh doanh.

Thông qua những quy định cụ thế trên đây, chúng tôi hy vọng rằng khi thành lập doanh nghiệp, quý doanh nghiệp cần tìm hiểu kĩ các thông tin về các loại thuế đồng thời tạo được môi trường hạch toán kinh tế hiệu quả và chắc chắn nhất.

Trong những năm gần đây, để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế mới của đất nước, Đảng và Nhà nước đã không ngừng đẩy mạnh các chương trình phát triển quốc gia liên qua đến thuế doanh nghiệp.