Giao thương

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Hướng dẫn nâng cao hiệu suất của nồi hơi sau khi kiểm định

Hướng dẫn nâng cao hiệu suất của nồi hơi sau khi kiểm định

Sau khi kiểm định nồi hơi, chúng ta sẽ tìm ra những thiệt hại. Từ đó chúng ta tìm kiếm các biện pháp để khắc phục chúng.. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để cải thiện hiệu suất sau khi kiểm định nồi hơi.

Quá trình đốt cháy trong lò hơi có thể được mô tả bằng một sơ đồ dòng năng lượng. Cho thấy nhiên liệu đầu vào được chuyển đổi thành dòng chảy năng lượng, nhiệt. Tương ứng với lượng năng lượng được sử dụng trong đó.

Có thể chia năng lượng thành các tổn thất có thể tránh và những tổn thất không thể tránh được. Mục tiêu của việc kiểm định nồi hơi nhằm để giảm thiệt hại tránh được, tức là để nâng cao hiệu quả năng lượng. Có thể tránh hoặc giảm thiểu những tổn thất dưới đây:

- Khí dư (Giảm đến mức tối thiểu có thể, tùy thuộc vào công nghệ, vận hành, và bảo trì các lò).

- Nhiệt độ khí thải (Giảm bằng cách tối ưu bảo trì (vệ sinh); công nghệ lò và nồi hơi tiên tiến hơn).

- Các khoản lỗ do nhiên liệu không cháy hết (Tối ưu hóa hoạt động và bảo dưỡng, công nghệ lò đốt tiên tiến hơn).

- Tổn thất qua xả đáy (xử lý nước, thùng)

- Thiệt hại do bức xạ và đối lưu (Giảm cách nhiệt tốt hơn của lò hơi)

Có hai phương pháp đánh giá hiệu suất của nồi hơi:

Phương pháp trực tiếp: Là một phần của năng lượng thu được từ (nước và hơi nước). Phương pháp gián tiếp: Là so sánh hiệu suất khác biệt giữa các mất mát và năng lượng đầu vào.

Có hai phương pháp thường được sử dụng trong các tính toán xác định hiệu suất lò hơi. Phương pháp đầu tiên được gọi là "phương pháp số dư âm", hay "phương pháp tổn thất". Phương pháp thứ hai được gọi là phương pháp cân bằng "đầu vào - đầu ra". Phương pháp xác định nghịch cân bằng, tính toán hiệu suất dựa trên nhận dạng của lò hơi.

Phương pháp này được sử dụng khi không có thông số đo đầu vào - đầu ra như: Lưu lượng hơi, nhiệt áp suất hơi, khí thải lò, mức nước, nhiên liệu… cho các lò hoặc trên đồng hồ không chính xác. Ưu điểm của phương pháp xác định hiệu suất lò hơi dưới sự cân bằng là: Độ chính xác cao và sự hiểu biết về những nguyên nhân làm giảm hiệu quả lò. Nhược điểm của phương pháp này là cần thêm mẫu, số lượng các thông số đo, phân tích lớn. Phương pháp cân bằng xác định, tính toán đầu vào đầu ra thông số nồi hơi dựa trên hiệu quả. Cách tiếp cận này đòi hỏi tất cả các thông số đầu vào - đầu ra của lò như: Dòng chảy, áp lực nhiệt hơi nước, các dòng chảy xả, lưu lượng nước, lưu lượng nhiên liệu...Và điều này đòi hỏi phải có đồng hồ để đo chính xác. Phân tích các đầu vào nhiên liệu cũng cần phải rất chính xác. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản khi cân bằng, số lượng mẫu vừa phải và các thông số được đo ít hơn. Nhược điểm của nó là chưa chính xác và không biết nguyên nhân của hiệu suất lò giảm. Để có thể hoạt động đúng với hiệu suất nồi hơi, không có nhiều thiệt hại xảy ra, thì phải kiểm định nồi hơi định kỳ và bảo dưỡng chúng tốt.