Giao thương

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Điểm nổi bật của doanh nghiệp tư nhân là gì?

Điểm nổi bật của doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân đang mọc lên ngoài thị trường rất nhiều, và đâu là lý do nhiều nhà đầu tư lại quan tâm đến loại hình doanh nghiệp này đến như vậy. Và những điểm nổi bật sau đây mà nó đang sở hữu sẽ phần nào giúp bạn có được câu trả lời cho mình.

 

Loại hình doanh nghiệp tư nhân thuộc về sở hữu của chỉ một cá nhân, do cá nhân do đứng ra thành lập và quản lý mọi hoạt động. Ở doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, vì vậy chủ doanh nghiệp đó sẽ là người đứng ra chịu mọi trách nhiệm về mọi vấn đề có liên quan đến quá trình kinh doanh của đơn vị mình.

Với bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào đang tồn tại ngoài thị trường cũng đều có những ưu nhược điểm riêng. Nhưng sau đây chúng ta chỉ tìm hiểu về một số điểm nổi bật mà doanh nghiệp tư nhân đang có. Nó bao gồm một số thứ như sau:

- Thành lập doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân, do vậy chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ là người chủ động quyết định mọi vấn đề của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp tư nhân ít bị những ràng buộc từ quy định pháp luật mang đến.

- Bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức đơn giản.

- Có chế độ trách nhiệm vô hạn, tức là hoạt động của doanh nghiệp sẽ được đảm bảo bằng tài sản mà chủ doanh nghiệp đó đang có, vì vậy sẽ tạo thêm sự tin tưởng có các đối tác, khách hàng.

- Doanh nghiệp tư nhân chỉ chịu thuế thu nhập cá nhân của chủ doanh nghiệp và không chịu bất kỳ khoản thuế nào khác.

Một khí có ý định thành lập doanh nghiệp, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến loại hình doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên với những đặc điểm nhất định thì kiểu doanh nghiệp này chỉ thật sự thích hợp với một số nhà đầu tư là cá nhân. Đây có thể xem là nguyên nhân những công ty tư nhân thường có quy mô nhỏ, bởi nguồn vốn chỉ từ một chủ sở hữu mà nó có được là không đủ mạnh để phát triển.