Trang chủ » Cơ quan thuế có trách nhiệm với thành lập doanh nghiệp như thế nào?

Cơ quan thuế có trách nhiệm với thành lập doanh nghiệp như thế nào?

(Ngày đăng: 18-07-2016 12:00:03)
Việc thành lập doanh nghiệp không chỉ là một mặt của phía doanh nghiệp mà nó là sự ràng buộc đối với các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý. Trong đó, cơ quan thuế là một trong những cơ quan có ảnh hưởng nhất đối với mỗi doanh nghiệp.

 

Vậy trách nhiệm của cơ quan thuế ở đâu sau khi doanh nghiệp được thành lập? Theo điều 15, luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định rằng, đó chính là cơ quan thuế cần có trách nhiệm hướng dẫn cho các doanh nghiệp, công ty kê khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các doanh nghiệp chậm nộp tờ kê khai thuế hoặc chậm nộp thuế, thì cơ quan thuế phải có trách nhiệm nhắc nhở và gửi giấy báo bằng văn bản cho doanh nghiệp. Nếu các cơ sở, các doanh nghiệp trì hoãn, kéo dài không chịu nộp thuế thì cơ quan thuế cần áp dụng những biện pháp xử lý, buộc đóng tiền phạt theo đúng quy định.

Bên cạnh việc nhắc nhở thì các cơ quan thuế cũng cần có trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm tra quá trình kê khai, hồ sơ kê khai của doanh nghiệp, tránh tình trạng kê khai gian, trốn thuế. Đồng thời, cần áp dụng những biện pháp xử lý vi phạm về thuế.

Trong trường hợp kiểm tra, kê khai thuế đột xuất hoặc thanh tra các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đột xuất thì các cơ quan thuế cần báo với doanh nghiệp chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày có quyết định thanh tra.

Sau khi thanh tra và tiến hành thu thuế doanh nghiệp, các cơ quan thuế cần lưu giữ kĩ hồ sơ, tài liệu liên quan để không ảnh hưởng đến việc thành lập doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức. Và đây cũng là bằng chứng khi có những vụ kiện liên quan đến thu thuế và thuế doanh nghiệp.

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng phải có trách nhiệm nộp thuế đúng với số thuế quy định. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư vào các ngành nghề mà được khuyến khích đầu tư thì sẽ được miễn giảm thuế với mức chỉ đóng 20%, 15% hoặc 10% tùy vào loại hình mà mức độ khuyến khích.

Nguồn:
Tag: