Giao thương

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Chuột nhắt thân mến

Có lẽ khi con đọc được bức thư này, thì là lúc mẹ đã xuống chầu diêm vương mất rồi. Con nên nhớ rằng mẹ chết không phải vì tuổi già mà chinh do thuốc diệt chuột. Và mẹ viết bức thư này nhằm để lại tâm nguyện cuối cùng đó chính là nên cẩn trọng.

Mẹ cũng chẳng thể ngờ rằng, cái mà mẹ tưởng đồ ăn ngon lại chính là cái đã giết chết mẹ. Đúng như nhân gian có nói một câu: bệnh từ miệng trở vào, thì bây giờ mẹ đã hiểu và cũng đã quá muộn màng lắm rồi.

Sau khi con đi du lịch một thời gian , chắc bà chủ nhà thấy lượng chuột nhà mình đông qua nên đã mua thuốc diệt chuột đánh bả dòng tộc nhà mình . Mẹ thấy bà ấy mua về thì đã căn dặn lũ anh em các con phải thật cảnh giác không ăn uống linh tinh , phải thật cẩn thận ấy thế mà bà chủ nhà ghê gớm dùng loại thuốc hương lúa làm chúng ta mắc lừa ăn phải . Mẹ và sáu anh của con ốm hai hôm nay rồi , người chả còn sức mà bụng dạ thì cứ quặn thắt chả ăn uống được gì cả , chắc rồi cũng chết nay mai thôi . Thuốc đấy tác dụng nhanh thật mới có ba hôm từ khi mẹ thấy bà í xách túi thuốc về mà lượng chuột tộc nhà mình đã chết hơn nửa rồi . Lúc biết đồ ăn có độc mọi người đã hè nhau không ăn ấy thế mà khốn nỗi lại lây bệnh lẫn nhau . Cũng may con đang du lịch không thì chắc cũng không thoát được chết .

Trước lúc mẹ đi mẹ cố viết thư cho con mong con cẩn thận với thuốc diệt chuột , cái đấy là chí mạng họ nhà mình đấy , nó dạng viên có mùi lúa thơm lắm , chớ ham ăn mà gặm nó con nhé . Hình như là cái loại Biorat gì đó ,loại này đến mấy anh cống còn kinh , nó diệt chuột ghê lắm . Con cũng không nên quay về tìm nhà ta nữa , đằng nào thì cũng chả ai còn sống nổi . Nhìn chúng ta mà lấy làm gương nhắt nhé . Hễ thấy có anh chuột nào chết con cũng phải chánh ngay đừng bén mảng kẻo rước họa vào thân đấy .

Nhắt con ở lại sống tốt , sống cẩn thận nhé , chớ có dại mà huyênh hoang trước mắt con người kéo có ngày trúng thuốc diệt chuột hối không kịp đâu con .

Mẹ chuột nhắt .