Giao thương

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các nhà đầu tư kinh doanh trong lành mạnh để khẳng định uy tín

Các nhà đầu tư kinh doanh trong lành mạnh để khẳng định uy tín

Hiện nay các nhà đầu tư làm ra các công trình kém chất lượng vậy do đâu? Đó chính là những sơ hở của chúng ta để họ có thể lách khóe. Họ động kinh doanh trái phép mang lại nhiều hệ luyện về sau cho mọi người.

Những cầu đường sá do nhà nước đầu tư với số tiền rất lớn và dùng hình thứ là đấu thầu. Thế nên nhiều nhà đầu tư sẽ không nghĩ đến chất lượng mà bỏ giá khá cao đôi khi là không lời.

Tuy nhiên khi đã trúng thầu và khi chính thức bước vào thi công thì lại ăn xén, ăn bớt công trình. Làm cho công trình không chất lượng khi đưa vào hoạt động không bao lâu thì sẽ xuống cấp. Dù đã được kiểm định nhưng vẫn có nhiều việc đáng tiếc xãy ra. Do các con đường khá dài hay do những sơ hở bên phía kiểm định an toàn trước và sau khi thi công. Mà đôi khi những sự cố bằng mắt thường và ai cũng nhận ra nhưng một trong số đó không phát hiện được.

Cho nên những giải pháp tốt nhất là chúng ta nên để các doanh nghiệp sẽ kiểm định an toàn mọi lúc mọi nơi. Trong đó có sự giám sát kiểm định của người dân theo cách minh bạch nhất. Chúng ta sẽ buộc ngừng thi công đối với những công ty làm ăn dối trá, có hành vi ăn xén công trình. Như vậy có thể ngưng hành vi sai trái đồng thời cũng có các doanh nghiệp làm thay thế.

Như thế đảm bảo công trình sẽ hoàn thành đúng chất lượng, đúng thời gian. Đó cũng được xem là cuộc cạnh tranh lành mạnh. Những nhà đầu tư kinh doanh chân chính thì sẽ được khẳng định mình và ngày càng làm việc có hiệu quả. Không phải lệ thuộc vào họ khi đầu tư kinh doanh không có chất lượng. Qua những kiểm đinh là đã phát hiện nhưng trong thi công thì không thế nào từ cắt hợp đồng. Cho nên cứ níu giữ làm cho công việc trì không hiệu quả. Mình phải thẳng tay với những doanh nghiệp đó từ bây giờ. Các đội kiểm định an toàn luôn theo xác tiến độ để nhanh chóng phát hiện. Không cho những dân làm ăn sai trái đó tồn tại trong xã hội tiến bộ này.