Giao thương

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các nguyên nhân phải kiểm định nồi hơi

Các nguyên nhân phải kiểm định nồi hơi

Hiện nay, tất cả các nhà máy xí nghiệp đều sử dụng thiết bị máy móc để phục vụ cho sản xuất và nồi hơi là một thiết bị điển hình. Tuy nó phục vụ đắc lực cho hoạt động công nghiệp nhưng vẫn có nhiều nguy hiểm. Vậy nên chúng ta cần phải xác định các nguyên nhân chủ yếu để kiểm định nồi hơi.

Những người làm công tác quản lý cũng như chịu trách nhiệm về mảng hoạt động của nồi hơi nhận thấy bên canh những lợi ích mà nồi hơi đem lại thì chúng cũng có những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động. Chính vì vậy, chúng ta cần phải lên kế hoạch và lịch trình để kiểm định nồi hơi. Với việc vận hành nồi hơi hằng ngày trong các nhà máy, khu công nhiệp, đa số cán bộ cũng như nhân viên cho rằng có các nguyên nhân cần và đủ để kiểm định nồi hơi, lò hơi.

Dựa trên tinh thần khách quan đưa ra một cách tổng quát, vì các lý do sau đây mà công ty, doanh nghiệp, chủ sở hữu phải tiến hành kiểm định nồi hơi. Chẳng hạn như: Trước hết, kiểm định nồi hơi để đảm bảo an toàn cho các cơ sở sản xuất. Đa số những nơi sản xuất có quy mô lớn hay vừa và nhỏ đều sử dụng nồi hơi để hỗ trợ công việc. Nếu nồi hơi không được kiểm định an toàn và trong quá trình làm việc lâu dài nó xảy ra các sai xót kỹ thuật đặc biệt là cháy nổ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn không những đến hạ tầng cơ sở mà còn hoặc hao hụt, hoặc giảm sút sản phẩm công nghiệp được làm ra. Hơn nữa các chi phí phải trả để sửa chữa cũng như bù lỗ cho doanh nghiệp rất cao.

Ngoài ra để đảm bảo an toàn cho công nhân trong khi làm việc, chúng ta cần kiểm định nồi hơi. Nếu nồi hơi bị nổ hoặc chập điện thì có thể toàn bộ công nhân hay một số công nhân làm việc tại đó sẽ bị thương hoăc tử vong. Từ đó gây tổn thất nhân lực, mất uy tín cho công ty và cả nỗi mất mác đau thương cho gia đình bị nạn.

Chỉ hai lý do cơ bản nêu trên chúng ta cũng có phần nào căn cứ để triển khai việc kiểm định nồi hơi nhanh nhất có thể.