Trang chủ » Biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp

Biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp

(Ngày đăng: 18-02-2016 00:54:53)
Biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp là gì? Bạn lấy nó ở đâu và có nhất thiết phải sửa dụng các biểu mẫu này trong việc thành lập doanh nghiệp hay không?

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần có biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đây là mẫu văn bản sẵn có, các chủ doanh nghiệp chỉ cần điền đầy đủ các thông tin vào biểu mẫu khi làm hồ sơ. dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ tư vấn đầy đủ về các loại biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp có một số nội dung chính sau: thông tin về chủ doanh nghiệp hoặc người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp: họ và tên, số chứng minh nhân dân…. Các thông tin về doanh  nghiệp như: tên doanh nghiệp, trụ sở chính, mặt hàng kinh doanh, hình thức kinh doanh, nguồn vốn của doanh nghiệp, vốn điều lệ. Thông tin đăng ký thuế, đây là thông tin quan trọng bắt buộc để sau này doanh nghiệp nghiêm túc trong việc chấp hành nghĩa vụ liên quan tới thuế. Tiếp theo là lời cam kết của người xin thành lập doanh nghiệp tuân theo qui định của pháp luật, cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Cuối cùng người đăng ký thành lập doanh nghiệp ký tên và ghi rõ họ tên.

Nguồn:
Tag: